Ex. nimet: Ilmari, Vienti

Entinen Turun kaupungin satamahinaaja, alun perin matkustajahöyrylaiva. Kulkukuntoisena museolaivana Turussa. Hyväksytty perinnealusrekisteriin.

Arvoa koskevat huomiot

Suomen viimeinen merialueella käytössä ollut höyryhinaaja. Aluksen ylläpitoa ja hoitoa varten on perustettu yhdistys, Vetäjä V:n kannatusyhdistys.

Historia

1891 ILMARI, Pielisjärven Höyryvenhe Oy, Joensuu (40/5).
1903 Otto W. Lucander, Viipuri (1046).
1909 Anton, Juho ja Joonas Kilpiä & Juho Niemi, Taipalsaari (Lappeenranta 276).
1917 Mikko ja Robert Kilpiä, J.A. Norring & Robert Kilpinen, Taipalsaari.
1918 Johan W. Wåhrdström, Helsinki (467).
1920 FART, Puutavara Oy Giers, Helsinki. Ostettu haaksirikkoutuneena.
1924 Johan Bernhard Grönlund, Kaskinen.
1928 VIENTI, Oy Vienti-Export Ltd, Turku.
1954 VETÄJÄ V, Turun kaupunki, Satamalaitos, Turku.
1986 Turun maakuntamuseo, Turku.
2006 Forum Marinum -säätiö, Turku.
2011 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.

Muutokset ammattikäytön aikana

Muutettu hinaajaksi 1903. Uusi kattila 1928.
Muutettu öljylämmitteiseksi 1965. Kansirakenteita muutettu, uusi ohjaamo 1960-luvulla.