Entinen lastialus, kaksimastoinen kaljaasi. Ammattikäytössä matkustajalaivana Helsingissä. Perinnelaiva.

Arvoa koskevat huomiot

Sodanjälkeisiä ns. porvoolaiskaljaaseja, näistä ensimmäisiä matkustajalaivaksi muutettuja.

Historia

1948 SVANHILD, Evert ja Konrad Johansson, Voolahti, Porvoon mlk (Porvoo 440 / OFPL).
1964 Karl Gustaf Gustafsson, Porvoon mlk.
1972 Juhani Salovaara, Espoo.
1978 Random Lines & Co (Juhani Salovaara), Espoo (Helsinki 1616).
1979 Juhani Salovaara, Espoo.
1993 kansalliseen alusrekisteriin (10547).
1996 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.
1998 Random Lines Oy, Espoo.
2012 Suomen Purjelaivaosakeyhtiö, Espoo.

Muutokset ammattikäytön aikana

1960-l. takila poistettu.
1967 moottori vaihdettu.

Muutokset ammattikäytön jälkeen

1970-l. alku: rikattiin uudelleen purjealukseksi. Lastiruuma ja miehistötilat muutettiin asuin- ja oleskelutiloiksi.
Uusi kansihuone.
2017 muutettu kolmimastoiseksi.

Vahvuudet

Hyväkuntoinen.

Heikkoudet

Kansirakenteita ja kolmas masto lisätty.

Lisätietoja

http://merihistoria.fi/aineistot/3811/