Ex. nimet: Vetehinen

Entinen Saimaan lastialus. Ammattikäytössä matkustajalaivana Saimaalla. Perinnelaiva.

Arvoa koskevat huomiot

Viimeisiä säilyneitä edelleen höyryvoimaisia ja kulkukuntoisia teräsrunkoisia höyrylotjia, eli ns. kuramyllyjä.

Historia

1907 WETEHINEN, Matti Koponen, Puumala (Savonlinna 265 / WBTF).
1911 Matti Koponen, Puumala & Pekka ja Kalle Kosonen, Sääminki.
1912 Pekka Kosonen, Sääminki.1917 Anna Kosonen, Sääminki.
1917 Enok ja Abraham Kosonen, Sääminki.
1918 P.J. Kososen Pojat Osakeyhtiö, Savonlinna.
1932 Vihtori Salo, Savonlinna.
1933 uudet tunnuskirjaimet (OHVV).
1934 WENNO, Enso-Gutzeit Oy, Savonlinna.
1972 Puumalan kunta, Puumala. Poistettu alusrekisteristä.
1975 rekisteröitiin uudelleen matkustaja-aluksena (Savonlinna 265).
1993 kansalliseen alusrekisteriin (10685).
1995 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.

Vahvuudet

Kulkukuntoinen ja hyvin hoidettu. Miehistötilat on ammattimaisesti ja pieteetillä restauroitu.

Lisätietoja

http://www.steamship.fi/?cat=102