Matkustajahöyrylaiva. Ammattiliikenteessä Näsijärvellä. Perinnelaiva.

Arvoa koskevat huomiot

Ulkoisesti hyvin säilynyt, oman vesialueensa viimeinen käytössä oleva matkustajahöyrylaiva. Kulkenut koko ikänsä samoilla reiteillä. Akseli Gallen-Kallelan sanotaan osallistuneen laivan koristusten ja sisustuksen suunnitteluun.

Historia

1908 TARJANNE, Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. l., Ruovesi (Tampere 207).
1916–1917 VSESLAV, Satakundskaja Flotilija, Tampere. Pakko-otettuna venäläiseen ”Satakunnan laivastoon”.
1917 TARJANNE, palautettiin omistajalle.
1967 Runoilijan tie Oy, Ruovesi.
1993 kansalliseen alusrekisteriin (10323).
1994 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.

Muutokset ammattikäytön aikana

1962 uudistettu, mm. pääkannen isommat ikkunat.
Sisätiloja uusittu 2000-luvulla.

Vahvuudet

Harvinainen trippelikone, Suomen ainoa matkustajalaivassa oleva.

Heikkoudet

Sisätiloissa tehty modernisointeja.

Lähteet

Laiva 3/2008, 32-39.

Lisätietoja

http://www.runoilijantie.fi/historia.htm
Juhani Valanto: "Matka entisyyteen, s/s Tarjanne 90 vuotta"
Korsteeni 1991, 16-21.