Kaksimastoinen kaljaasi, entinen lastialus. Kotkassa ammattikäytössä matkustajalaivana. Perinnelaiva.

Arvoa koskevat huomiot

Sodanjälkeinen porvoolaiskaljaasi. Edustaa ulkoasultaan pääpiirteissään omaa tyyppiään ja aikakauttaan.

Historia

1948 VIVAN, Harald Mansner & Ivar Juslin, Porvoon mlk (Porvoo 439 / OFOJ).
1952 Ivar ja Stig Harald Mansner, Porvoon mlk.
1961 Arne Gösta ja Karl Bertel Martin, Porvoon mlk.
1970 Lars O. Lindblom, Sipoo.
1975 Vivan-yhdistys ry, Kotka.
1988 rekisteröitiin (Kotka 640).
1993 kansalliseen alusrekisteriin (10551).
1994 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.

Lisätietoja

http://merihistoria.fi/aineistot/3811/
http://www.vivanyhdistys.com