Entinen hinaaja, matkustajalaivaksi muutettuna yksityiskäytössä Saimaalla. Hyväksytty perinnealusrekisteriin.

Arvoa koskevat huomiot

Aluksen nykyinen ulkoasu ei vastaa mitään sen pääasiallisen ammattikäytön aikaista ulkoasua hinaajana, eikä myöskään olemassa ollutta matkustajahöyrylaivaa.

Historia

1924 PALLAS, Lohjan Kalkki Oy - Lojo Kalkverk Ab, Lohja. Koottiin talvella 1923-24 Virkkalassa jäällä.
1926 Nord-Saima Rederibolag – Pohjois Saimaan Lauttaus Yhtiö, Savonlinna.
1942 Kaukas Fabriks Ab – Kaukaan Tehdas Oy & Hackman & Co, Lauritsala.
1949 Savon Uittoyhdistys, Kuopio.
1963 jäi seisomaan.
1968 Jouko Ruusunen ja Allan Holopainen, Vehmersalmi.
1970-1971 muutettiin matkustajalaivatyyliseksi huvialukseksi.
1996 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.
2006 Antti Kukkonen ja Mika Ruusunen.

Muutokset ammattikäytön jälkeen

1971 kansirakennusta jatkettu ja muutettu matkustajalaivaksi huvikäyttöä varten. Halkolämmitys korvattiin öljypolttimella.

Heikkoudet

Kansirakennus muutettu huvikäyttöä varten.

Lisätietoja

http://www.steamship.fi/?cat=96