Kaksimastoinen kaljaasi, entinen lastialus. Ammattikäytössä Helsingissä matkustajalaivana. Perinnelaiva.

Arvoa koskevat huomiot

Sodanjälkeinen porvoolaiskaljaasi. Edustaa ulkoasultaan pääpiirteissään omaa tyyppiään ja aikakauttaan.

Historia

1948 VALBORG, Gunnar Lindström, Porvoon mlk (432 / OFNR).
1955 Hans Wallenius, Porvoon mlk.
1957 Bengt Bagge, Porvoo.
1963 Gösta Karlsson, Porvoon mlk.
1964 Harry Grönqvist, Porvoon mlk.
1967 Karl Hilding Sundström, Porvoon mlk.
1967 Hjalmar Sundström, Sipoo. 1973 Oy Cofa Ab (Karl H. Zilliacus), Sipoo (Helsinki 1372).
1977 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Sipoo.
1993 kansalliseen alusrekisteriin (10538).
1994 hyväksyttiin perinnelaivarekisteriin.
2004 Valborg-Kaljaasi-yhdistys ry – Valborg-Galeas-förening rf, Helsinki.
2005 Itämeren Purjelaivayhdistys ry, Helsinki.
-- Valborg Oy, Helsinki.

Lisätietoja

http://kauppalaiva.nba.fi/card.php?id=2874&lang=fi
http://merihistoria.fi/aineistot/3811/
Vene 5/1979, s. 23-24.